Biografija

dr. sc. Davor Božinović
• Rođen 27. prosinca 1961. u Puli
• Oženjen, otac dvoje djece i ponosni djed prekrasne unučice

Obrazovanje

 • diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u području međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti
 • završio “Leaders for the 21st Century” program na George C. Marshall European Center for Security Studies u Garmisch-Partenkirchenu te “21st Century Governance Critical Skills for Leading & Sustaining Innovative Organization”, Harvard Kennedy School Executive Education

Profesionalna karijera

 • lipanj 2017 – ministar unutarnjih poslova
 • listopad 2016. – predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske
 • veljača 2016. – veleposlanik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova
 • ožujak 2012. – promatrač u Europskom parlamentu
 • prosinac 2011. – zastupnik u Hrvatskom saboru (predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju, član Odbora za obranu, Odbora za vanjske poslove, Odbora za europske poslove i Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav)
 • 2010.–2011. – ministar obrane Republike Hrvatske
 • srpanj 2009. – državni tajnik za politička pitanja MVP RH
 • rujan 2008. – državni tajnik za europske integracije MVP RH
 • 2005. – veleposlanik Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije RH pri NATO
 • 2004. – predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske
 • 2002. – veleposlanik Republike Hrvatske u Srbiji i Crnoj Gori
 • 2001. – privremeni otpravnik poslova Veleposlanstva RH u Beogradu
 • 2000. – koordinator za odnose sa SRJ u Ministarstvu vanjskih poslova RH u rangu veleposlanika
 • 1999. – pomoćnik ministra vanjskih poslova RH u rangu veleposlanika
 • 1997. – 1999. – zamjenik načelnika i načelnik Odjela za susjedne zemlje u Ministarstvu vanjskih poslova RH u rangu ministra-savjetnika
 • 1996. – savjetnik u Veleposlanstvu RH u Sarajevu, BiH
 • 1994.–1996. – savjetnik u Veleposlanstvu RH u Sofiji, Bugarska
 • 1994. – viši savjetnik u Odjelu za konzularne poslove MVP RH
 • 1990. – predsjednik Novačke komisije u Ministarstvu obrane RH

Znanstveni rad

 • Davor Božinović: “Globalna sigurnost – sigurnosni izazovi 21. stoljeća”, Narodne novine, Zagreb, 2016.;
 • „Uzajamna tranzicija – NATO, EU i Jugoistok Europe“, Topical, Zagreb, 2010.; Radovan Vukadinović, Lidija Čehulić Vukadinović, Davor Božinović: „NATO – Euroatlantska integracija“, Topical, Zagreb, 2007. te niza znanstvenih i stručnih članaka iz područja međunarodnih odnosa i sigurnosti
 • predavač na poslijediplomskom studiju iz diplomacije na Sveučilištu u Zagrebu, diplomskom i doktorskom studiju iz međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilištu Libertas u Zagrebu te na diplomskom studiju iz javne uprave na Veleučilištu Baltazar u Zaprešiću
 • predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i Ratnoj školi Ban Josip Jelačić

Politički angažman

 • član Hrvatske demokratske zajednice
 • Međunarodni tajnik HDZ-a
 • član uprave Zaklade hrvatskog državnog zavjeta

dr. sc. Davor Božinović
• Rođen 27. prosinca 1961. u Puli
• Oženjen, otac dvoje djece i ponosni djed prekrasne unučice

Podržite me i zaokružite broj 1 na listi broj 13. u 6. izbornoj jedinici

HDZ - Hrvatska demokratska zajednica

PROGRAM

Pet temeljnih postavki nove razvojne paradigme Hrvatske